Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju jako element systemu przyrodniczego miasta
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008) Mania, Wojciech
  Cities are characterized by the highest level of transformations of environmental components. They are perceived as the areas dominated by the elements of technical infrastructure. But new ideas, especially sustainable development, allow to look on a city as a specific system, in which the important role is played by the environment, both protected and consciously developed and spontaneously driven by natural succession. All it means that the ecological role of urban infrastructure is being considered more often. A good example is Poznań Fast Tramway Route, which through its specific location and construction has very high biological potential. Using mainly a method of field interpretation of aerial photographs (recognition, evaluation and classification of objects in photographs with visual observation of these objects on the ground) several categories of green areas, both spontaneous and cultivated were distinguished. The collected data are promising with regard to more aware development of similar linear elements of infrastructure (e.g., railroads, roads, highways etc.), which, along with its main transport function, are a vital element of the city's environmental system (as animal habitats, ecological corridors etc., but also as green zones with positive influence on the aesthetics of the surrounding areas).
 • Item
  System informacji o środowisku przyrodniczym w ocenie problemów sozologicznych gmin (na przykładzie gminy Komorniki)
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008) Fagiewicz, Katarzyna
  The advancing human impact gives rise to two fundamental problems, the solution of which is a precondition for a proper socio-economic development in the future. One is the protection of man's living environment in order to conserve or restore the natural equilibrium. The other is the moulding of the natural environment understood as measures taken to achieve the intended economic goals while preserving the mentioned natural equilibrium. An indispensable tool in the management of natural resources at the local level should be comprehensive and efficient systems of information about the natural environment, making it possible to obtain, update, process, analyse, and publish spatially referenced data. It has been estimated that some 75-90% of information used in commune management is associated with location in space. The relations are similar at the level of a region. The importance of an efficient information system in pursuing a local policy based on sustainable development principles is therefore undisputable. In response to this demand, a system of environmental information has been worked out for Komorniki commune, a spectacular example of an urbanised rural unit located in the zone of strong functional-spatial links of the city of Poznań. The system rests on "GIS-4 Technical Directives. A Sozological Map of Poland at a Scale of 1:50,000", and in particular on its integral element - a database describing over 100 phenomena characterising the state of the natural environment. A sozological map - a unique cartographic document embracing a wide range of information about the natural environment - is primarily a thought-out, implemented and operational system of spatial information meeting all the characteristics of a geographic information system (GIS). Owing to the scale of the map (1 :50,000), its use as an instrument of management of natural resources is limited to the regional level (e.g. a poviat - county) because at the local (commune) level the data collected at this scale are not precise enough. As a system of information about the structure of a database defined at the regional level, however, it provides an excellent basis for developing local systems. A conception of such a database developed and adjusted to the a scale of 1:10,000 is presented in this article. The first stage in the ordering and processing (integration) of data was referring the structure of the data to the particular components of the natural environment so as to obtain information about the state of the entire environmental system. The source of data for the base was information collected directly through field mapping as well as topographic maps, a soil map, a map of forest habitat types, and data from offices and specialised institutions. They were supplemented with the results of spatial and statistical analyses performed using Maplnfo Professional program applications. Thus prepared, the system of information about the natural environment made it possible to diagnose the chief sozological problems of Komorniki commune and to present in a spatial approach the factors and processes determining the quality of life of the local community.
 • Item
  Klimat lokalny Konina w nawiązaniu do stosunków termiczno-wilgotnościowych w sezonie letnim 2005
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008) Kiełbasa, Bartosz
  W opracowaniu podjęto próbę oceny warunków klimatycznych Konina, uwzględniając przede wszystkim stosunki termiczno-wilgotnościowe oraz specyfikę wynikającą z położenia tego miasta na tle różnych typów rzeźby. Omówiono w nim rezultaty własnych pomiarów dokonanych psychrometrem aspiracyjnym Assmanna PM – 8211 i sondą termiczno-wilgotnościową HM 34C w obrębie starej i centralnej części Konina, w specjalnie do tego celu wyznaczonych dziesięciu punktach pomiarowych, od 24 czerwca do 21 września 2005 r. Badania te pozwoliły wykryć kontrasty termiczne zachodzące pomiędzy Starym a Nowym Koninem, które szczególnie dobrze były zauważalne w porze wieczornej.
 • Item
  Zmienność rzeźby terenu w strefie brzegowej na wybranym odcinku Mierzei Łebskiej w latach 2001-2007
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008) Królewicz, Sławomir; Kaczmarek, Lech
  Niniejsza praca zawiera charakterystykę ilościową zmienności rzeźby terenu w strefie brzegowej. W latach 2001–2007 na odcinku 250 m strefy brzegowej Mierzei Łebskiej, obejmującym obszar plaży i wału wydmowego, prowadzono pomiary wysokościowe metodą tachimetrii, wykorzystując urządzenie firmy TOPCON GTS 229. Na podstawie danych z pomiarów geodezyjnych stworzono cyfrowe modele terenu. Opierając się na nich, wykonano obliczenia ubytku, dostawy, bilansu i transportu piasku poprzez porównanie wartości rzędnych dla wszystkich możliwych okresów – jednorocznych i wieloletnich (01–04, 01–04, 01–05, 01–06, 01–07, 04–05, 04–06, 04–07, 05–06, 05–07 i 06–07). Średnio w okresach jednorocznych transport objął około 13,3% kubatury powierzchni badawczej, czyli trzy razy więcej niż wynika to z pracy MISZALSKIEGO (1973), analizujacego przede wszystkim duże formy wydmowe. Maksymalnie w okresie jednorocznym, 2004–2005, przemieszczeniu uległo ponad 14,5 tys. m3 piasku na obszarze 2,38 ha, co stanowiło około 20% kubatury powierzchni badawczej. Średnia wartość transportu dla powierzchni 1 m2 zmieniała się od 0,31 m3 w okresie 06–07 do 0,67 m3 w okresie 04–06. Średni bilans ubytku i dostawy dla powierzchni 1m2 zmieniały się odpowiednio od –0,38 m3 w okresie 04–06 do +0,05 m3 w okresie 06–07.
 • Item
  Założenia pałacowo-parkowe okolic Krotoszyna i Koźmina Wielkopolskiego - analiza wybranych przykładów
  (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008) Markuszewska, Iwona
  Artykuł dotyczy stanu zagospodarowania wybranych założeń pałacowo-parkowych okolic Krotoszyna oraz Koźmina Wlkp. (południowy fragment województwa wielkopolskiego). Dokładnej analizie zostały poddane dwa obiekty znajdujące się w Smolicach i Borzęciczkach. Prace kameralne obejmowały analizę dawnych i współczesnych materiałów kartograficznych i fotolotniczych, natomiast rozpoznanie aktualnego stanu zagospodarowania zespołów pałacowo-parkowych przeprowadzono podczas inwentaryzacji terenowej, której uzupełnieniem jest wykonana dokumentacja fotograficzna.