Książki/rozdziały (WNUAM)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 253
 • Item
  Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676-1695
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Zwierzykowski, Michał; Kołodziej, Robert; Kamieński, Andrzej
 • Item
  Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675
  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018) Zwierzykowski, Michał; Kołodziej, Robert; Kamieński, Andrzej
  Tom obejmuje materiały źródłowe wytworzone przez sejmik województw poznańskiego i kaliskiego oraz powstałe w związku z jego funkcjonowaniem w latach 1676-1695. Jest kontynuacją dzieła edytorskiego zapoczątkowanego ponad 60 lat temu przez Włodzimierza Dworzaczka, a podjętego 2008 r. przez Michała Zwierzykowskiego. Wcześniej ukazały się tomy obejmujące lata 1572-1632 (Dworzaczek), 1696-1732, 1733-1763 (Zwierzykowski), 1668-1675 (Zwierzykowski, Kołodziej, Kamieński). Edycja powstała w wyniku wieloletniej kwerendy w archiwach i bibliotekach w kraju i za granicą. Obejmuje zarówno najważniejsze dokumenty z punktu widzenia sejmiku, jak lauda, instrukcje posłom na sejmy, do króla, manifestacje składane przez funkcjonariuszy sejmikowych, a także obszerne materiały powstające przed sejmikiem i po zakończeniu jego obrad - uniwersały, instrukcje i inne dokumenty królewskie, korespondencja pochodząca od sejmikowej szlachty oraz odpowiedzi na nią. Uwzględniono również liczne i różnorodne informacje o sejmiku i przygotowaniach doń, zawarte w listach prywatnych, relacjach i diariuszach obrad sejmikowych. Poprzednie tomy, wydane przez M. Zwierzykowskiego nagrodzono Nagrodą Indywidualną MNiSzW (2009) oraz I Nagrodą im. S.K. Kuczyńskiego w konkursie Studiów Źródłoznawczych (20216), zyskały również wiele pozytywnych recenzji w renomowanych czasopismach naukowych.
 • Item
  „Literatury mniejsze” Europy romańskiej 3. Pośród literatur świata
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Loba, Mirosław; Łuczak, Barbara; Gregori, Alfons
  Romance world occupy in global literary and cultural exchange. The articles included herein address various aspects of the topic, such as the tension between global and local phenomena, between the centre and the periphery, the relationship between the writer and the reader, contemporary migration writing, or the phenomena of importation and reinterpretation of literary models and schemes, placing them in the context of changes occurring in the contemporary world.
 • Item
  „Literatury mniejsze” Europy romańskiej
  (2012) Loba, Mirosław; Łuczak, Barbara; Gregori, Alfons
  The present volume is an attempt at presenting and analysing unique features of those Romance literatures which have been developing in the shadow of dominant literatures, cultures and languages. The articles included herein address various aspects of this subject: they discuss the notion of “minor literatures” within the sphere of Romance cultural and linguistic influence, they indicate the complexity of cultural relations between centre and periphery, they demonstrate how a crucial role literature plays in the construction of individual and collective identity, and signal some social and political problems which must be faced by authors who want to distance themselves from the dominant political life.
 • Item
  Written Moroccan Arabic. A study of qualitative variational heterography
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Michalski, Marcin
  Dialekt marokański języka arabskiego coraz częściej znajduje zastosowanie w piśmie - przy użyciu alfabetu arabskiego. Ponieważ nie ma on norm pisowni (ortografii), autorzy stosują, często niekonsekwentnie, własne systemy pisowni. Książka jest pierwszym tak obszernym opisem dziejącego się na naszych oczach krystalizowania się pisowni jednego z głównych dialektów arabskich. opis oparty jest na korpusie obejmującym blisko 2000 stron tekstów literackich wydanych drukiem w latach 1991-2012. Skupia się na kwaliatywnej heterografii wariantywnej, czyli zapisie jednej formy fonetycznej przy użyciu form graficznych, w których użyto różnych grafów (liter). Na podstawie wybranych z korpusu 250 przykładów minimalnych par heterograficznych autor wyróżnia pary grafów będących ze sobą w relacji wariancji różnych typów. Niektóre z tych relacji posłużyły mu do zaproponowania inwentarza grafemów dialektu marokańskiego. Autor stawia również pytania o zasady rządzące poszczególnymi zapisami oraz o jednostki nieulegające wariancji, czyli kwaliatywne inwarianty graficzne.