Materiały nieopublikowane (WH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 33
 • Item
  Kwestia bezpieczeństwa zbiorowego w Lidze Narodów w latach 1919-1946. Próba bilansu
  (2021-09) Sierpowski, Stanisław
  Celem opracowania jest próba realistycznego spojrzenia na sytuację okalającą Ligę Narodów oraz zrównoważonej oceny jej zakładanych celów oraz obiektywnych możliwości. Jest to jednocześnie planowane zakończenie książki pt. Liga Narodów w latach kryzysu 1929 1946, Z której kilka fragmentów zostało udostępnionych jako preprint w AMUR. Nacisk został położony na odpowiedzialność mocarstw za rozwój idei bezpieczeństwa zbiorowego, którego dotkliwy niedostatek odczuwały zwłaszcza społeczeństwa Europy, Południowej Ameryki oraz Azji.
 • Item
  Spory litewsko-polskie w Lidze Narodów
  Sierpowski, Stanisław
  Tekst powstał jako rozdział książki poświęconej (przede wszystkim) działalności politycznej Ligi Narodów w latach 1926-1929, czyli najlepszych czasach dla tej organizacji. Z natury rzeczy sporą część poświęcono roli LN, de facto Rady i Sekretariatu w eliminacji konfliktów i sporów międzynarodowych. Spór litewsko-polski, nazywany skrótowo konfliktem o Wilno, należał do bardziej znanych, ale też nierozwiązywalnych. W obszernej już literaturze, przede wszystkim polskiej i litewskiej, spojrzenie z genewskiego obserwatorium było nie tyle bagatelizowane, ile nie poświecono mu dostatecznie dużo miejsca.To jeden z powodów podjęcia tych wątków. W obecnej objętości tekst ten, zważywszy na proporcje w stosunku do innych zagadnień, nie znajdzie miejsca w książce. Jeszcze poważniejszego skomprymowania będą wymagały fragmenty dotyczące początków sporu o Wilno, które zresztą omówione już zostały poprzednio w książkach o narodzinach Ligi (1984) oraz jej działalności w latach 1920-1926 (2005), jak również w kilku artykułach dostępnych on line w AMUR lub WBC.
 • Item
  Malarstwo materii w Polsce - na marginesach odwilżowej "nowoczesności"
  (2016) Jankowska-Andrzejewska, Maria
  Katalog Malarstwo materii w Polsce - na marginesach odwilżowej "nowoczesności" obejmuje prace z obszaru malarstwa materii zinwentaryzowane w wyniku kwerend przeprowadzonych w 13 muzeach w Polsce. Prace tworzone niemal bez udziału tradycyjnego medium (farby), a oparte na użyciu materii pozaobrazowych komponowanych w odniesieniu do płaszczyzny stanowiły istotny element rodzimej twórczości okresu odwilży oraz następujących dekad lat 60. i 70. XX wieku. Katalog obejmuje około 300 obiektów autorstwa artystów związanych z ważnymi grupami artystycznymi (Grupa Krakowska, Grupa Nowohucka, Grupa Zamek, krąg Galerii Krzywe Koło) oraz niezwiązanych z konkretnymi ugrupowaniami.
 • Item
  Determinanty interioru Ligi Narodów lat 20.
  (2016-08) Sierpowski, Stanisław
 • Item
  Sprawy gospodarcze w Lidze Narodow w latach 20.
  (2016-07) Sierpowski, Stanisław
  Jest to fragment opracowania o Lidze Narodów za okres lat1926-1929, który w tej formie nie znajdzie miejsca w książce. Zasadniczym powodem jest zmiana koncepcji opracowania "oczekiwana" przez potencjalnego wydawcę. W obecnym kształcie fragment o gospodarce, aczkolwiek nowatorski w naszej historiografii jawi się jako zbyt obszerny. Zgodnie z tytułem starano się pokazać w nim szamotaninę idealistów i teoretyków głoszących piękne i słuszne idee, które na gruncie praktyki widzianej przez pryzmat organizacji międzynarodowej (infiltrowanej przez różne korporacyjno-branżowe lobbingi oraz egoizmy państwowe) nie mogła przynieść oczekiwanych efektów. Nie znaczy, że była to walka bez sensu, tym mniej bez efektów. Trwa ona zresztą nadal.