Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 26
 • Item
  NEKROLOGI
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012) Komitet Redakcyjny
  Redaktor Ireneusz Jankowski (Komitet Redakcyjny), s. 327
 • Item
  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012) Kr u s z y ń s k a, Joanna; K o l a, Jarosław
  „Jurysprudencja lwowska”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Joanna K r u s z y ń s k a, Jarosław K o l a), s. 321-325
 • Item
  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012) Boehlke, Jerzy; Deszczyński, Przemysław
  Liberalne przesłanki polskiej transformacji pod red. Wacława Jarmołowicza, Katarzyny Szarzec (rec. Jerzy Bo e h l k e), s. 315-317; Witold Małachowski Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec, (rec. Przemysław D e s z c z y ń s k i), s. 318-320
 • Item
  NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE OPARTYM NA WIEDZY
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012) Brzechczyn, Krzysztof
  Mirrors: Science and Knowlegde Society, pod red. Francesca Coniglionego (numer specjalny ,,Axiomathes. An International Journal in Ontology and Cognitive Systems’’ 19, 2009, nr 4, ss. 351-523)
 • Item
  PROBLEMY Z POJĘCIEM NORMATYWNOŚCI TEKSTU AKTÓW PRAWNYCH
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2012) Wróblewski, Bartłomiej; Zajęcki, Maurycy
  Uwagi recenzyjne i polemiczne po lekturze pracy Małgorzaty Ewy Stefaniuk Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Warszawa 2009