Artykuły naukowe (WPiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 44
 • Item
  Swoboda świadczenia usług w Rzeczpospolitej Polskiej przez firmy audytorskie oraz biegłych rewidentów zatwierdzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  (2021-01-18) Ślebzak, Krzysztof
  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jak i idea jednolitego rynku, którego celem jest zapewnienie na terytorium wszystkich państw członkowskich UE czterech podstawowych swobód, w tym w szczególności swobody świadczenia usług oraz przedsiębiorczości, pozwala na postawienie pytania o zakres swobody świadczenia usług przez firmy audytorskie zatwierdzone w innym, aniżeli Polska, państwie członkowskim UE. Kwestia ta jest rozważana w kontekście prawnych uwarunkowań dotyczących swobody świadczenia usług oraz zakresu usług dozwolonych dla tego rodzaju firm audytorskich w szczególności, gdy zostały one wpisane na listę firm audytorskich w Polsce.
 • Item
  Problems of Monotonicity of Some Popular Risk Measures
  (2016) Khemissi, Eliza
  In the article the author checked the properties of coherent measures of risk for Expected Value, Expected Shortfall, Maximum Loss (for losses weighted with probability), Median, Median Absolute Deviation, “Arithmetic Mean of Absolute Deviations from Median”, Quantiles, Cumulative Distribution Function and Mid-Range in connection with the last financial crisis. Methodology of the research – mathematical proving and theoretical analysis. Results. The survey shows that the above functions are not coherent measures of risk with some definition of stochastic order and in many cases not measures of risk in terms of the axiomatic definition. The paper shows also that the lemma used in the literature to prove monotonicity of Expected Shortfall is not truth and we will prove the lemma with the opposite relation. Value of the paper – Mathematical proofs in the field of risk measurement. Showing some problems with monotonicity of risk measures. Contradicting the lemma of monotonicity of Expected Shortfall. Own definition of first degree stochastic order.
 • Item
  The Computer Program Scientific Article - The New Approach to Empirical Surveys
  (2016) Khemissi, Eliza
  In this article the author presents the first concept of scirntific article in the form of computer program. She shows the example of such article - the program to research the relationship between the exchange rates and indexes.
 • Item
  Problems of Monotonicity of Some Popular Risk Measures
  (2016) Buszkowska-Khemissi, Eliza
  In the article the author checked the properties of coherent measures of risk for Expected Value, Expected Shortfall, Maximum Loss (for losses weighted with probability), Median, Median Absolute Deviation, “Arithmetic Mean of Absolute Deviations from Median”, Quantiles, Cumulative Distribution Function and Mid-Range in connection with the last financial crisis. Methodology of the research – mathematical proving and theoretical analysis. Results. The survey shows that the above functions are not coherent measures of risk with some definition of stochastic order and in many cases not measures of risk in terms of the axiomatic definition. The paper shows also that the lemma used in the literature to prove monotonicity of Expected Shortfall is not truth and we will prove the lemma with the opposite relation. Value of the paper – Mathematical proofs in the field of risk measurement. Showing some problems with monotonicity of risk measures. Contradicting the lemma of monotonicity of Expected Shortfall. Own definition of first degree stochastic order
 • Item
  Wpływ zasady podziału władzy na działalność sejmowej komisji śledczej
  (2006) Płowiec, Witold; Wiliński, Paweł; Krajniak, Olga; Guzik, Bartosz
  Opracowanie ma na celu zrekonstruowanie zasady podziału władzy wyrażonej w przepisach Konstytucji oraz przedstawienie wpływu tej zasady na działalność komisji śledczej, a zwłaszcza wzajemnych relacji pomiędzy komisją śledczą i organami władzy wykonawczej i sądowniczej. Zasada podziału władzy przyjęta w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. wyznacza ramy relacji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zasada ta zakłada, że organy państwowe dysponują kompetencjami oddziaływania wzajemnie na siebie tak, by zapobiec koncentracji i nadużywaniu władzy; gwarantuje tym samym poszanowanie wolności i praw jednostki. Jednym z elementów tak rozumianej zasady podziału władzy są kompetencje kontrolne Sejmu, a w szczególności możliwość powołania komisji śledczej do zbadania określonej sprawy. Obecne uregulowanie statusu prawnego komisji śledczej ze względu na lakoniczność powoduje liczne wątpliwości co do zakresu jej działania. Nie sposób ich rozstrzygnąć bez uwzględnienia reguł wynikających z zasady podziału władzy. Wymaga to jednak wiedzy prawniczej, pewnej powściągliwości, a przede wszystkim zdystansowania się od partykularnych celów politycznych.