Książki/rozdziały (WFPiK)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 90
 • Item
  Queer i gender w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży
  (Poznańskie Studia Polonistyczne, 2022) Bednarek, Magdalena; Kocznur, Agnieszka
  Współczesne teksty kultury adresowane do dzieci i młodzieży podejmują problem wzorców tożsamości genderowej, identyfikacji płciowej, a także form jej ekspresji i społecznych reakcji na nie z rosnącą świadomością ich wagi i skomplikowania. W książkach obrazkowych najmłodsi zobaczyć mogą różne modele rodziny, w tekstach narracyjnych poznać jednopłciową parę pingwinów, starsze dzieci w serialu animowanym podziwiają odważne wojowniczki, a młodzież fantazjuje na temat tożsamości i seksualności bohaterów literackich, filmowych i telewizyjnych w fanfikach. Ten różnorodny i coraz szerszy krąg kulturowych reprezentacji wymaga naukowego namysłu, a monografia Queer i gender w tekstach kultury dla dzieci i młodzieży jest próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Niniejsza publikacja przynosi teksty poświęcone obrazowaniu transpłciowości w literaturze dla młodzieży, książkom o nieheteronormatywnych bohaterach w objętej ustawami anty-LGBT Rosji, przekładom na język polski utworów o dziecięcej seksualności i tworzeniu przestrzeni dla osób nieheteronormatywnych w fandomach, kształtowaniu wzorców genderowych w tekstach kultury kierowanych do niedorosłego odbiorcy.
 • Item
 • Item
  Powrót do domu. Konstruowanie postaci Shakespeare'a w All is True Kennetha Branagha
  (Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2021) Kowalski, Tomasz
 • Item
  Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego
  (Wydawnictwo Rys, 2021-09-14) Dziamska-Lenart, Gabriela; Woźniak-Wrzesińska, Ewelina; Obertová, Zuzana; Zakrzewska-Verdugo, Magdalena; Zgrzywa, Jan; Dziamska-Lenart, Gabriela; Woźniak-Wrzesińska, Ewelina
  Słownik składa się z dwu części: I. Słownik frazeologiczny dla uczących się języka polskiego jako obcego; II. Ćwiczenia frazeologiczne z komentarzem dla uczących się języka polskiego jako obcego. Na pierwszą składają się: "Uwagi wstępne" (zawierające dokładną charakterystykę zawartości leksykonu, opis sposobu doboru i porządkowania materiału), "Skróty i symbole stosowane w artykułach hasłowych", "Spis pól w układzie tematycznym", "Bibliografia", a także "Słownik frazeologiczny w układzie tematycznym dla uczących się języka polskiego jako obcego" i "Indeks związków frazeologicznych ułożonych według komponentów". Drugą z kolei tworzą ćwiczenia dla uczących się języka polskiego jako obcego ("A1. Zdrowy jak ryba", "A2–B1. Moje miasto", "B2. Z lotu ptaka", "C1. Od A do Z"), a także zestawy zadań dla tłumaczy specjalizujących się w przekładzie polsko-słowackim / słowacko-polskim ("Igraszki z ogniem w przekładzie literackim", "Przekład do tańca i do różańca?").
 • Item
  W obcej Leśmianii. Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski
  (Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2019) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  Choć powszechna opinia głosi, że Bolesław Leśmian jest „poetą nieprzetłumaczalnym”, jego twórczość doczekała się licznych przekładów – między innymi na język rosyjski, niemiecki, angielski czy hebrajski. Niniejsza książka jest próbą prześledzenia przekładowych wcieleń poezji Leśmiana w angielszczyźnie oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i jak „poeta niemożliwy” – twórca języka idiomatycznego, pełnego neologizmów, poddanego rygorom rytmu i rymu, nasyconego myślą filozoficzną i mocnymi kolorami słowiańskości – może zaistnieć w tłumaczeniu. Rozważania nad związkami myśli Leśmianowskiej z przekładem, aneks zbierający angielskie translacje jego utworów, a przede wszystkim analizy Ballady bezludnej, Dusiołka, Srebronia czy Urszuli Kochanowskiej w tłumaczeniach (m.in. Rochelle Stone, Sandry Celt, Mariana Polaka-Chlabicza i Krzysztofa Bartnickiego) stanowią propozycję czytelniczą dla wszystkich zainteresowanych zarówno poezją autora Łąki, jak i przekładem literackim.