Studia Romanica Posnaniensia

Studia Romanica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane (lista C wykazu MNiSW z 17 grudnia 2013 r., o wartości 10 pkt za artykuł) czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane od 1971 r, publikuje artykuły autorów krajowych i zagranicznych z renomowanych ośrodków uniwersyteckich, jak również prace młodych badaczy. Obecnie ukazuje się z częstotliwością raz na kwartał. Bardziej szczegółowo, zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone: językoznawstwu i historii języków romańskich, problemom akwizycji języka obcego, badaniom nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, teorii tłumaczenia oraz teoretycznym aspektom formacji zawodowej i naukowej nauczycieli języków romańskich. Wreszcie, często podejmowanym ostatnio zagadnieniem są badania kulturowe, skupione na prezentacji dorobku intelektualnego i duchowego krajów, w których używane są języki romańskie. W skład komitetu naukowego Studia Romanica Posnaniensia wchodzą wybitni uczeni polscy i zagraniczni (Kanada, Portugalia, Francja, Niemcy, Hiszpania) – literaturoznawcy, językoznawcy i tłumacze.

Studia Romanica Posnaniensia is a peer-reviewed (double blind) periodical devoted to the studies on languages and literatures of Romance-speaking areas. In 2013, it has been ranked on the list C by Polish Ministry of Science and Higher Education (ERIH journals allotted a minimal value of 10 pts per article). Founded in 1971, it has been released with increasing frequency. At present, it is published every three months. More specifically, it consists of scholarly papers devoted to: linguistics and language studies, including history of Romance languages, foreign language acquisition, teacher’s professional training, theory and practice of translation and literary studies. Recently, much space has been devoted to studies on cultural background of contemporary Romance-speaking societies so as to acquaint readers with their spiritual and intellectual heritage. Studia Romanica Posnaniensia welcomes both internationally recognized pundits as well as young up-and-coming researchers. Editorial advisory board gathers Polish and foreign researchers reputed for their extensive knowledge of literature, translation theory and linguistics.

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief: prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani
e-mail: gravet@amu.edu.pl

Komitet Naukowy/Board of Consulting Editors: Carmen Beverra Suárez (Universidad de Vigo), Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski), Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compostela), Luc Fraisse (Marc Bloch University, Strasbourg II), Marc-Olivier Hinzelin (Universität Hamburg), Antonio Bueno García (Universidad de Valladolid), Gaston Gross (Paris 13 University), Hanna Jakubowicz Batoréo (Universidade Aberta, Lisboa), Stéphane Lojkine (Université d’Aix-Marseille), Wiesław Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Denise Merkle (The Université de Moncton), Gloria María Prado Garduño (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), Carmen Servén Díez (Universidad Autónoma de Madrid), Józef Sypnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Recenzenci w 2014/Referees in 2014: Joanna Albin (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Marek Baran (Uniwersytet Łódzki), Esther Barros Díez (Instituto Cervantes, Berlin), Leszek Bednarczuk (Uniwersytet Jagielloński), Giancarlo Bertoncini (Università di Pisa), Cezary Bronowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) Diana Câmpan (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia), Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Marta Cichocka (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa), Marcela Ciortea (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia), Mario García-Page Sánchez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid), Ileana Ghemeş (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia), Carmen Hernández González (Universidad de Valladolid), Michael Hornsby (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki), Danuta Kucała (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Anna Kukułka-Wojtasik (Uniwersytet Warszawski), Radosław Kucharczyk (Uniwersytet Warszawski), Lidia Lebas-Fraczak (Université Blaise Pascal, Clermand-Ferrand), Susan Martín Leralta (Universidad de Nebrija, Madrid), Constantin-Ioan Mladin (Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia), Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki), Victoria Ríos Castano (Victoria Universtiy of Wellington), Amán Rosales Rodríguez (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), José Antonio Samper Padilla (Universidad de Las Palmas), Sebastian Piotrowski (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin), Cecilia Silva (Tohoku Gakuin University, Japonia), Madgalena Sowa (Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Lublin), Jolanta Sujecka-Zając (Uniwersytet Warszawski), Cecylia Tatoj (Uniwersytet Śląski, Katowice), Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet im Jana Pawła II, Lublin), Juan Miguel Zarandona Fernández (Universidad de Valladolid).

Recenzenci w 2013/Referees in 2013: Anxo Abuín González (Universidad de Santiago de Compostela), Aline Bazenga (Universidade da Madeira, Funchal), Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compostela), Tania Collani (Université de Haute-Alsace, Mulhouse Colmar), Norma Angélica Cuevas Velasco (Universidad Veracruzana), Rocío Ferreira (DePaul University, Chicago, Illinois), Victor Andrés Ferretti (Christian-Albrechts Universität zu Kiel), Guadalupe Flores Grajales (Universidad Veracruzana), Sylvie Freyermuth (Université du Luxembourg), María Dolores Gimeno Puyol (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), María Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid), Maria Filomena Gonçalves (Universidade de Évora), Czesław Grzesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marc-Olivier Hinzelin (Universität Hamburg), Elena-Cristina Ilinca (Universitatea din Pitești), Anna Kalewska (Uniwersytet Warszawski), Claudia Kozak (Universidad de Buenos Aires / CONICET), Magdalena Lipińska (Uniwersytet Łódzki), Ewa Łukaszyk (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), Leticia Mora Perdomo (Universidad Veracruzana), Michał Mrozowicki (Uniwersytet Gdański), Montserrat Palau Vergés (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona), Caterina Mercè Picornell Belenguer (Universitat de les Illes Balears), Jacek Pleciński (Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław), Gloria María Prado Garduño (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), Anne Roche (Université de Provence, Aix-Marseille I), Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński), Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński), Roger Schöntag (Friedrich-Alexander Universität, Erlangen-Nürnberg), Carmen Servén Díez (Universidad Autónoma de Madrid), Ana-Marina Tomescu (Universitatea din Pitești), Virginia Trueba Mira (Universitat de Barcelona), Magali Velasco Vargas (Universidad Veracruzana), Ugo Vignuzzi (Sapienza - Università di Roma), Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski)

Czasopismo indeksowane w:/Indexed & abstracted in: Index Copernicus International - IC Journals Master List, EBSCO Publishing, Linguistic Abstracts, SCOPUS, European Reference Index for the Humanities (ERIH), CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Redakcja/Edited by: Instytut Filologii Romańskiej UAM
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Strona www/Webpage: http://neo.amu.edu.pl/ifrom/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=81

Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Adam Mickiewicz University Press

ISSN (print) 0137-2467
eISSN 2084-4158
DOI 10.7169/strop

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego