Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM : [197] Community home page

Logo

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM to czasopismo prawnicze wydawane jako rocznik. Głównym celem czasopisma jest przedstawienie poglądów członków kół naukowych. Ze względu na różnorodność badań jakie prowadzą członkowie kół naukowych zakres tematyczny czasopisma jest bardzo szeroki. Na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa. Jest ono skierowane do młodych czytelników, studentów i doktorantów prawa i administracji.

Journal of Student Science Associations, Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University is a legal periodical which is published once a year. The main aim of the periodical is to exchange ideas and experience between the members of student science associations. Due to the diversity of research which is conducted by the members of science associations, the scope of the periodical is very broad. It covers all branches of law. Periodical is targeted at young readers, students, as well as PhD students of law and administration.

Redaktor naczelna: dr Maria Jędrzejczak
Kontakt: Collegium Iuridicum Novum UAM,
sala W2, al. Niepodległości 53,
61-714 Poznań
e-mail: zeszyt@amu.edu.pl
strona www: http://zeszyt.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 2299-2774

Browse