Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics : [274] Community home page

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics „Glottodidactica” jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Publikowane są artykuły o tematyce językoznawczej, glottodydaktycznej oraz translatorycznej, psycholingwistycznej, socjolingwistycznej, pragmalingwistycznej w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim a także recenzje książek naukowych oraz sprawozdania z konferencji.

(ang.) Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics is an international journal that focuses on all fields of applied linguistics with reference to aspects vital for foreign language learning and teaching. It publishes research on general linguistics, pedagogy of foreign languages, translation, psycholinguistics, sociolinguistics and pragmalinguistics in English, German, Russian and French. We encourage our academic colleagues from Poland and abroad to submit publication proposals (papers, reviews and reports) for the upcoming issues of our journal.

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
Kontakt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Lingwistyki Stosowanej
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland

strona www: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/index
Internet website:https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/index

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 0072-4769
ISBN 83-232-1043-8

Aktualne numery czasopisma znajdują się na platformie Pressto:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/issue/view/1245


The current issue of our journal is available at:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/issue/view/1245


Internetseite:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/issue/view/1245


Browse