Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics : [274] Community home page

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics czasopismo wydawane jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1966 roku. Publikowane w nim artykuły podejmują problematykę z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, a więc dotyczące akwizycji i nauki języków obcych, językoznawczych badań stosowanych (np. translatorskich), badań psycho-, socjo- i pragmalingwistycznych a także interkulturowości. W punktacji czasopism naukowych sporządzanej przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Glottodidactica ma 6 (sześć) punktów.

(ang.) Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics is an academic journal published by the Adam Mickiewicz University in Poznań. It was established in 1966. Contributions on intercultural studies and applied linguistics, including foreign languages acquisition and learning as well as applied research in linguistics such as translation studies, psycho- socio- and pragmalinguistic research are being published.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Barbara Skowronek
Kontakt:Instytut Lingwistyki Stosowanej,
ul. 28 czerwca 1956r nr 198
61-485 Poznań
tel.:061 8292925;
strona www: http://www.ils.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 0072-4769
ISBN 83-232-1043-8

Browse