Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 28
 • Item
  Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Grodzki, Radosław
  Funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej od początku jej istnienia nie było łatwym zagadnieniem. V4 powstała, dlatego aby państwa środkowoeuropejskie integrowały się ze strukturami euroatlantyckimi w atmosferze współpracy. Niemniej była to współpraca państw, które w wielu przypadkach kierowały się odmiennymi interesami. Wewnątrz Grupy od początku nie było sympatii, z czasem jednak to się zmieniało. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w tej koegzystencji bywały momenty mobilizujące takie jak: wspólne zmagania w ramach polityki spójności, walka o unijne budżety, czy ostatnio wspólny sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców masowo przybywających do Europy. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż poprawnie rozwija się współpraca państw wyszehradzkich na poziomie elementarnym, w takich obszarach jak: ochro¬na środowiska, infrastruktura, wspólne projekty transportowe i energetyczne czy turystyka. Ważnym nowym impulsem w tej kooperacji jest powołana do życia w 2016 r. Grupa Bojowa Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej licząca prawie 4 tys. żołnierzy.
 • Item
  Saudi Arabia and Iran : the Battle for Hegemony That the Kingdom Cannot Win
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Dorsey, James M.
  Challenged economically, politically, socially, ideologically and geopolitically, Saudi Arabia is confronting the perfect storm. How it weathers the storm will depend on how it handles the two most existential threats it faces: the rivalry with Iran for hegemony in the Middle East and North Africa (a battle it ultimately will lose), and the inevitable restructuring of the increasingly problematic marriage between the House of Saud and the Wahhabi clergy, propo¬nents of a puritan interpretation of Islam on whom the ruling Al Saud family rely for their legitimacy.
 • Item
  Security in the Area of Culture as Viewed by the European Union
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Gołda-Sobczak, Maria
  The European Communities, later the European Union, for a long time did not pay attention to the protection of European cultural heritage, as well as to issues of cultural policy, leaving the area more or less consciously the Council of Europe. The cultural policy of the European Union treats the ambiguous term “culture” as an area that belongs to the sphere of national sovereignty. Undefined terms from the area of culture, such as the European cultural space, a common cultural heritage, etc. appear in the documents of the European Union. Only Art. 151 of the Treaty establishing the European Community, currently Art. 167 of the Treaty on the functioning of the European Union is more specifically devoted to the issue of culture and more closely to the issue of heritage. The cultural policy on this ground includes the protection of European cultural heritage, undertaking projects involving the development of a culture and the promotion of Euro¬pean culture. In that respect, the attention should be paid to a number of bilateral agreements, international programs, and finally conventions.
 • Item
  The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks?
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna
  The debate on European cultural policy has only just begun. What is intended to be the object is unknown. Topics taken during the European Culture Congress have the general nature and are only an introduction to critical reflection on what today is the European culture. Even if the answer seems obvious that these cultures of the Member States, we still do not know whether it will be called. “High culture”, remaining in the elite circle of interest, or so. “Pop culture”? Perhaps the answer is indirect, and refers to the culture that we do not know from the media, the internet, billboards and banner ads, but rather that which we know through membership in a particular social group, religious community, and most of all family.
 • Item
  Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie – kryzys migracyjny 2015-2016
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016) Skrzypczak, Jędrzej
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba ukazania konfliktu pomiędzy wartościami chronionymi w demokratycznych państwach, a mianowicie z jednej strony sferą prywatności jednostki a koniecznością zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa swoich obywateli, m.in. poprzez możliwość zapewnienia dostępu odpowiednim organom ściągania do danych internetowych. Stąd też konieczne jest poszukiwanie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi dwoma normami chronionymi prawnie. Jako materiał badawczy posłużyło orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz regulacje prawne Rady Europy i Unii Europejskiej.